Diskusjon ny strategiske plan for 2020-2024

Post Reply
DonCherry
Posts: 165
Joined: Wed Feb 26, 2020 5:43 pm

Diskusjon ny strategiske plan for 2020-2024

Post by DonCherry »

Utkastet som er på høring og sikkert skal behandles på høstens hockeyting.

https://drive.google.com/file/d/1DR3wox ... sp=sharing

Mer ambisiøs enn den forrige.
Mye som ikke henger sammen.
Ikke et ord om evaluering. Når skal de lære?

Hva synes dere?

sorum
Posts: 588
Joined: Wed Feb 26, 2020 12:33 am

Re: Diskusjon ny strategiske plan for 2020-2024

Post by sorum »

DonCherry wrote:
Tue Sep 08, 2020 5:52 pm
Utkastet som er på høring og sikkert skal behandles på høstens hockeyting.

https://drive.google.com/file/d/1DR3wox ... sp=sharing

Mer ambisiøs enn den forrige.
Mye som ikke henger sammen.
Ikke et ord om evaluering. Når skal de lære?

Hva synes dere?
Absolutt veldig ambisiøs. Flere ting å kommentere. Jeg skal komme tilbake til det :)

AMK79
Posts: 65
Joined: Thu Feb 27, 2020 12:08 am

Re: Diskusjon ny strategiske plan for 2020-2024

Post by AMK79 »

Samme her. Mye å tak i - må bare finne tid. Kommer tilbake.

sorum
Posts: 588
Joined: Wed Feb 26, 2020 12:33 am

Re: Diskusjon ny strategiske plan for 2020-2024

Post by sorum »

Det er flere tema å kommentere. Får ta en om gangen.

Målsettingen om at både U-18 og U-20 landslaget skal spille i "A-VM" er spenstig, men et riktig mål. For å nå dette målet er det på sin plass at de etablerer og har aktivitet for mellomlandslagene U17 og U19. Det har de startet opp med allerede, men med bare 1-2 samlinger og kamper for hvert årstrinn. I tillegg har de videreutviklet talentprogrammet "Tett på" som bare har vært for spillere fra ca 20 til 24 år (Emil Lilleberg og Sverre Rønningen, siste års U-20 spillere er i denne gruppa), til også å gjelde "Tett på Ung" hvor ni spillere har fått plass:

Tobias Normann, 2001, Sparta Sarpsborg
Eskild B. Olsen, 2002, Storhamar
Jonas Haughom, 2002, Stavanger Oilers
Andre B. Strandborg, 2002, Stavanger Oilers
Leo J. Halmrast, 2003, Vålerenga
Gabriel Koch, 2004, Vålerenga
Sander V. Engebråten, 2002, Storhamar
Calle S. Olsen, 2002, Vålerenga
Andreas Dahl, 2002, Nidaros

Les mer om opplegget i "Tett på" https://www.hockey.no/nyheter/2020/utta ... pa-202021/

Jeg synes "Tett på Ung" og satsing på mellomlandslag er veldig gode initiativ.

Men før spillerne kommer til U-17 alder har vi en jobb å gjøre. Det er positivt at de ønsker å styrke regionene. De tidligere kretsene er lagt ned, og i stedet har vi nå seks regioner:
NIHF Region Nord: Finnmark, Troms, Nordland.
NIHF Midt Midt: Trøndelag, Møre og Romsdal.
NIHF Region Sørvest: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Agder.
NIHF Region Viken Vest: Buskerud, Telemark, Vestfold og Asker og Bærum (kommuner).
NIHF Region Oslo og Viken Øst: Østfold, Oslo og kommunene; Nesodden, Vestby, Oppegård, Frogn, Ås, Ski og Enebakk.
NIHF Region Innlandet og Romerike: Oppland, Hedmark, og kommunene; Aurskog/Høland, Fet, Rælingen, Lørenskog, Skedsmo, Sørum, Nittedal, Ullensaker, Nes, Nannestad Eidsvoll, Hurdal Gjerdrum

Pr nå er det bare i U-15 vi har regionslag som skal ha en regionslagturnering mot slutten av sesongen. Man kan se av hjemmesiden til Region Oslo at de har ganske stor aktivitet (sesongen 19/20) http://www.oihk.no/aktivitets-oversikt- ... g-2019-20/ For U-15 gjelder at de to største regionene stiller med to lag, slik at det blir åtte lag totalt i regionslagturneringen.

Jeg skulle ønske at vi kunne ha regionslag også i U-14. Og at det i begge årsklasser ble spilt en enkel serie, sju kamper, i løpet av sesongen i form av korte turneringer med 3-4 lag involvert i hver av dem. Totalt tre helger i perioden september-mars. Tabellen kunne da brukes til seedingen i sluttspillet/Regionslagturneringen som avvikles i april.

De skriver: -"det vurderes om det er grunnlag for og gjennomførbart at regionene etablerer en organisering og drift på et profesjonelt nivå." Jeg mener at regionene bør kunne lønne en trener i minst 50% stilling som skal ha hovedansvaret for begge regionslagene. Og at regionene, spesielt for U14, går bredt ut og lar spillere fra alle klubber få være med på samlinger. De gir ikke inspirasjon bare til den enkelte spiller men også til klubben han kommer i fra.

DonCherry
Posts: 165
Joined: Wed Feb 26, 2020 5:43 pm

Re: Diskusjon ny strategiske plan for 2020-2024

Post by DonCherry »

sorum wrote:
Sat Sep 12, 2020 1:46 am
Målsettingen om at både U-18 og U-20 landslaget skal spille i "A-VM" er spenstig, men et riktig mål.
Jeg er enig med deg i dette, og jeg er også svært enig med deg i følgende.
sorum wrote:
Sat Sep 12, 2020 1:46 am
Men før spillerne kommer til U-17 alder har vi en jobb å gjøre.
Derfor mener jeg også at dine forslag om aktiviteter for regionslag for U14 og U15 bør vurderes, spesielt fordi det må jobbes bedre og bredere under U16. Problemet her er økonomi for et forbund som har store vansker med å finne ut av hvor de skal finne penger.


Min oppsummering av utkastet.

Planen skal strekke seg over perioden fra nå og frem til 2024. I praksis betyr dette fire sesonger, nemlig fra 20/21 – 23/24.

På det sportslige er det et mål om 5 spillere i NHL/KHL og 15 i de tre ligaene under (SHL/NL/AHL) innen 2024. Ikke engang DEL holder mål her. Dette er å sikte på noe som er bedre enn hva vi hadde av landslag og spillere ute i 2010-2012. På de 10 årene som er gått siden 2010 har vi fått frem to spillere som svarer til dette kravet, Martinsen og Haugen. Jeg teller ikke med de øvrige som har vært litt innom SHL eller som ikke har klart å etablere seg som profilerte spillere i viktige roller der. Blant disse har vi Rosseli Olsen, Lesund og Volden.

For de neste fire årene får vi håpe at Zuccarello fortsatt holder mål (Holøs?), at Emilio Pettersen i hvert fall tar nivået for AHL, og at kanskje 2-3 av de øvrige som er i omløp kan etablere seg godt i SHL, NL eller DEL. Haukeland vil forhåpentligvis markere seg denne sesongen.

Hvor skal så alle disse andre 15-18 spillerne komme fra i løpet av de neste 4 sesongene? Har vi virkelig et så godt grunnlag på dagens U18 og U20 landslag, og har vi et apparat, godt etablerte arenaer for god utvikling, den nødvendige forståelsen for hvordan å realisere god utvikling, og ikke minst finansielle ressurser som kan legge til rette for en slik utvikling?

Svaret er et klart NEI, og dette viser at de som har skrevet dette utkastet ikke innehar kompetanse for å jobbe med slike oppgaver. De vet ikke engang hva de har, altså utgangspunktet, og da mangler de også de nødvendige forutsetninger for å kunne ta det videre. De alt for ambisiøse målene for sport blir med dette useriøse og uten grad av den nødvendige realisme i seg. For å si det med andre ord, de har et mål om hvor de skal, men de vet ikke hvor de er, og da kan de heller ikke finne veien til målet. Realistiske framskrivinger kan ikke gjøres uten at de kjenner til hva de har av råstoff og ressurser som grunnlag pr i dag. Slike nødvendige analyser tror jeg aldri har vært gjort.

Hva de lister som strategier minner mer om en liste av tiltak. Evalueringer som vanligvis hører med i en strategisk plan, er også denne gangen, som i tidligere planer, totalt utelatt. Uten evalueringer er det egentlig bare å se frem til 4-5 nye år helt på stedet hvil for norsk ishockey.

En annen viktig ting som mangler er finansiering. Det er neppe regnet på kostnader for de mange tiltak de lister opp under strategi her og der, og da vil det heller ikke være midler for å gjennomføre disse.

Eller er det målet om 20% økning av markedsinntektene over planperioden som skal dekke dette? Da kan vi stikke fingeren i jorda og se at forbundet enda ikke har funnet ny sponsor for den tidligere GET hockeyskolen. Jeg nekter å tro at dette med å finne sponsorer for arvtakeren til GET hockeyskolen skal være så vanskelig, men markeds og kommunikasjonsarbeidet er kanskje ikke profesjonalisert tilstrekkelig slik det omtales under 4.3? Nei, det er ikke det, og jeg tror heller ikke at det er en kultur hos forbundet for å innfri målene under 4.3 hvor det ene målet er å bli ledende på kommunikasjon og gå foran som et innovativt foregangsforbund. Hvorfor er ikke forbundet der allerede hvis det er så enkelt?

Hva med å se litt på hvorfor fotball, håndball og ski lykkes på flere fronter, mens ishockey ikke tok ut noe fra landslagets suksess for 8-12 år siden?

Hvis jeg hadde vært sponsoransvarlig for en større bedrift ville jeg spurt om å få presentert forrige plan og så tatt en diskusjon om mål, evalueringer, måloppnåelse og tiltak under denne. Tenk dere å kunne vært fluer på veggen der? Deretter ville jeg spurt om hva det er som gjør at alt skal kunne gå så mye bedre fra nå av og frem til 2024. Jeg ser ingen mulige gode svar på det spørsmålet.

Fire andre viktige ting som mangler under sport er seriespillet på U-siden opp til junior, en bredere regionslagssatsing som foreslått av Sorum, god juniorutvikling i utland og bruken av 1. divisjon som en bevist viktig arena for god utvikling på stigen opp for unge talent. De fire delene nevnes ikke utenom små antydninger. Spillerne skal liksom bli gode og mulige fremtidige talent for de store ligaene når de kommer opp til norsk U18 elite og kan ta del i landslagsaktiviteter og etter hvert sitte på benken i eliteseriekamper? Dette vitner om manglende kompetanse eller om manglende forståelse for arbeidet med en slik strategisk plan.

Mye av det som fordres for å kunne innfri for de fire første delene av planen (1-4) fordrer et seriøst og planmessig arbeid på anleggssiden (del 5 i planen), men her vet vi at forbundet ikke har noen anleggsplan. Nå er et av de viktige målene (5.1.2) at det skal etableres anlegg i områder hvor vi ikke har aktivitet i dag. Kan jeg foreslå Hardangervidda, Dovrefjell, Saltfjellet, Nordkapp og Finnmarksvidda? Dette bare understreker forbundets manglende evne til både å planlegge/utføre, tenke strategisk, og å se sammenheng mellom de ulike områdene de har å jobbe med. De manglende evalueringene legger jeg under planlegge/utføre.

Det er mye som mangler på jente/kvinnesiden også, men jeg stopper med det over.

Mitt viktigste tiltak å ta med i en ny strategisk plan?

Stillingene som sportssjef og generalsekretær gjøres om til åremålsstillinger hvor det kan gis ny åremålsperiode dersom forbundet over perioden har innfridd mål satt for henholdsvis sport og det andre. Dette tiltaket føres underet overordnet mål om å innføre en prestasjonskultur på forbundskontoret som skal bidra til å sikre måloppnåelse for både sport og alt det andre. Det skal være topplederne som sitter med ansvaret, og det skal være styret som ser til at lederne leverer.

Og mitt viktigste strategiske mål?

Kampen om oppmerksomheten!
Spørsmål om omdømme er så vidt berørt, men egentlig kun indirekte i veldig vage formuleringer. Et godt omdømme for en idrett krever normalt at organisasjonen også er i stand til å levere på de mål den har satt seg.

DonCherry
Posts: 165
Joined: Wed Feb 26, 2020 5:43 pm

Re: Diskusjon ny strategiske plan for 2020-2024

Post by DonCherry »

sorum wrote:
Sat Sep 12, 2020 1:46 am
I tillegg har de videreutviklet talentprogrammet "Tett på" som bare har vært for spillere fra ca 20 til 24 år (Emil Lilleberg og Sverre Rønningen, siste års U-20 spillere er i denne gruppa), til også å gjelde "Tett på Ung" hvor ni spillere har fått plass:

Tobias Normann, 2001, Sparta Sarpsborg
Eskild B. Olsen, 2002, Storhamar
Jonas Haughom, 2002, Stavanger Oilers
Andre B. Strandborg, 2002, Stavanger Oilers
Leo J. Halmrast, 2003, Vålerenga
Gabriel Koch, 2004, Vålerenga
Sander V. Engebråten, 2002, Storhamar
Calle S. Olsen, 2002, Vålerenga
Andreas Dahl, 2002, Nidaros
Når jeg så denne listen tenkte jeg, hvordan har de klart å velge kun en av tre ganske jevne 2001 målvakter, og er ikke dette med på å sette en rangering lenge før vi kommer til uttak for kommende U20 VM? Jeg vil påstå at de to andre begge hadde en sterkere forrige sesong.

Dette valget gjør meg litt betenkt i forhold til den kartlegging og evaluering som utøves.

DonCherry
Posts: 165
Joined: Wed Feb 26, 2020 5:43 pm

Re: Diskusjon ny strategiske plan for 2020-2024

Post by DonCherry »

Vi vet at J20 Superelit og klubbene der gir en god arena for utvikling. Dette er ogsåkjent i Canada. Nå har Connor Bedad som regnes som verdens beste 15-åring landet i Jönköping for å trene med deres juniorer frem til forsinket seriestart for WHL i desember. Kanskje kan det også bli kamper på Bedard hvis det nødvendige papirarbeidet kan ordnes.

https://hockeysverige.se/2020/09/14/con ... r-med-hv71

Les artikkelen og dere vil se at dette er bygget på en forståelse for kvalitet som går to veier. J20 Superelit trekker kvalitet, og svenskene er bevist på at dette også bidrar til å legge listen høyere for egne unge talent.

I Norge sliter vi med noe dårligere kvalitet på våre U-serier. I strategiplanen er det et mål om å få opp nivået i våre eliteserier, som da også må omfatte U18 Elite og U20 Elite. I vår vedtok forbundsstyret etter anbefaling fra Sport og med enighet i de fleste klubbene at det fra og med kommende sesong skal innføres restriksjoner på bruk av utenlandske spillere i våre U-serier for å beskytte egne spillere.

Jeg håper noen med innflytelse vil oppdage selvmotsigelsen før ny strategiplan løper ut i 2024.

Et tiltak, eller en strategi som planen kaller det, kan være å rekruttere et årlig antall talentfulle juniorer fra andre land for å bidra til et høyere og bredere nivå for våre U-serier. Det handler om å løfte den gråe hverdagen, og å løfte den bredt.

AMK79
Posts: 65
Joined: Thu Feb 27, 2020 12:08 am

Re: Diskusjon ny strategiske plan for 2020-2024

Post by AMK79 »

Har nå lest grundig. Jeg synes det var mye bra i strategien. Om man lykkes med dette vil vi se et reelt løft. Planen er ambisiøs på flere viktige områder. Likevel er jeg enig med DC i hans påpekning av manglende evaluering. Denne planen vil jo innebære et reelt taktskifte, og det ville vært naturlig med en bedre evaluering av forrige periode.

AMK79
Posts: 65
Joined: Thu Feb 27, 2020 12:08 am

Re: Diskusjon ny strategiske plan for 2020-2024

Post by AMK79 »

Hva er egentlig veien videre for denne planen nå? Den skal vel på høring og underlegges debatt mv?

DonCherry
Posts: 165
Joined: Wed Feb 26, 2020 5:43 pm

Re: Diskusjon ny strategiske plan for 2020-2024

Post by DonCherry »

AMK79 wrote:
Tue Sep 15, 2020 10:21 am
Har nå lest grundig. Jeg synes det var mye bra i strategien. Om man lykkes med dette vil vi se et reelt løft. Planen er ambisiøs på flere viktige områder. Likevel er jeg enig med DC i hans påpekning av manglende evaluering. Denne planen vil jo innebære et reelt taktskifte, og det ville vært naturlig med en bedre evaluering av forrige periode.
Det er enkelt å like alle målene hver for seg, også de svært ambisiøse.

Problemene er manglende sammenheng, manglende beskrivelse av forventede kostnader for tiltak og hvordan de skal finansieres, mangel på analyser av status/utgangspunkt pr i dag, mangel på beskrivelser av nødvendige evalueringer, osv.

Legg til det faktum at vi har vært gjennom en femårig strategiplan hvor mål ikke er oppfylt, og hvor evalueringer med tiltak ikke har vært utført.

Hva er det da som tilsier at forbundet, med de samme folka, nå skal kunne realisere en strategiplan som er enda mer ambisiøs og kostnadskrevende enn den forrige?

DonCherry
Posts: 165
Joined: Wed Feb 26, 2020 5:43 pm

Re: Diskusjon ny strategiske plan for 2020-2024

Post by DonCherry »

AMK79 wrote:
Tue Sep 15, 2020 2:57 pm
Hva er egentlig veien videre for denne planen nå? Den skal vel på høring og underlegges debatt mv?
Dette er høringsutkastet for organisasjonen. Normal sekvens vil være at forbundskontoret samler opp innspill og legger disse frem for styret, forhåpentligvis i form av en litt omformet strategiplan etter gode innspill. Styret har da ansvaret for å legge et utkast frem for behandling på hockeytinget i oktober en gang.

Uten en økonomisk realiserbar plan som henger bedre sammen og som både kan og vil bli jevnlig evaluert på alle punkt, så kan planen etter hockeytinget legges helt bort inntil det er tid for å skrive en ny plan i 2024.

sorum
Posts: 588
Joined: Wed Feb 26, 2020 12:33 am

Re: Diskusjon ny strategiske plan for 2020-2024

Post by sorum »

Fra hockey.no

Med klar anbefaling fra organisasjonen (71% ønsket digitalt Ting) vedtok styret i NIHF 26. august at Tinget 2020 arrangeres digitalt lørdag 10. oktober kl 09.00-15.00. Selv om Tinget denne gangen vil bli avholdt som digitalt møte, vil det bli gjennomført i henhold til NIF og NIHFs lov.

Strategisk plan skal vedtas der.

redline
Posts: 6
Joined: Sat Mar 07, 2020 10:57 pm

Re: Diskusjon ny strategiske plan for 2020-2024

Post by redline »

Kjenner ikke til i hvilken grad forbundet jobber og benytter seg av denne planen underveis i perioden, men for meg blir dette for visjonært.

For all del - det er flott med ambisiøse mål og en klar retning. Men når de selv i hver eneste anledning de kan drar "manglende ressurser og penger" er det ikke mulig å følge opp alle disse målene. Mange av målene er så og si helt utenfor deres kontroll, som antall spillere i NHL, KHL og flere. Det må jo bare bli en stor suppe av umulige mål som ikke blir fulgt opp, og det blir en kultur for at det er greit at man ikke lykkes med målene.

For å toppe det hele skulle man nesten hatt et mål om å nå en viss prosent av målene.

Da ville jeg heller valgt en strategi med færre og tydeligere mål.

DonCherry
Posts: 165
Joined: Wed Feb 26, 2020 5:43 pm

Re: Diskusjon ny strategiske plan for 2020-2024

Post by DonCherry »

redline wrote:
Tue Sep 15, 2020 8:46 pm
Kjenner ikke til i hvilken grad forbundet jobber og benytter seg av denne planen underveis i perioden, men for meg blir dette for visjonært.

For all del - det er flott med ambisiøse mål og en klar retning. Men når de selv i hver eneste anledning de kan drar "manglende ressurser og penger" er det ikke mulig å følge opp alle disse målene. Mange av målene er så og si helt utenfor deres kontroll, som antall spillere i NHL, KHL og flere. Det må jo bare bli en stor suppe av umulige mål som ikke blir fulgt opp, og det blir en kultur for at det er greit at man ikke lykkes med målene.
Jeg kan ikke se at planen er visjonær på noen måte, men jeg tror som deg at unnskyldningen "manglende ressurser og penger" kommer til å bli en gjenganger, og at tradisjonen for at det er er greit med manglende måloppnåelse vil fortsette. Kulturen for manglende måloppnåelse har dessverre fått sette seg.

Hvordan går det med din gjennomgang Sorum?

sorum
Posts: 588
Joined: Wed Feb 26, 2020 12:33 am

Re: Diskusjon ny strategiske plan for 2020-2024

Post by sorum »

DonCherry wrote:
Thu Sep 17, 2020 4:03 pm
redline wrote:
Tue Sep 15, 2020 8:46 pm
Kjenner ikke til i hvilken grad forbundet jobber og benytter seg av denne planen underveis i perioden, men for meg blir dette for visjonært.

For all del - det er flott med ambisiøse mål og en klar retning. Men når de selv i hver eneste anledning de kan drar "manglende ressurser og penger" er det ikke mulig å følge opp alle disse målene. Mange av målene er så og si helt utenfor deres kontroll, som antall spillere i NHL, KHL og flere. Det må jo bare bli en stor suppe av umulige mål som ikke blir fulgt opp, og det blir en kultur for at det er greit at man ikke lykkes med målene.
Jeg kan ikke se at planen er visjonær på noen måte, men jeg tror som deg at unnskyldningen "manglende ressurser og penger" kommer til å bli en gjenganger, og at tradisjonen for at det er er greit med manglende måloppnåelse vil fortsette. Kulturen for manglende måloppnåelse har dessverre fått sette seg.

Hvordan går det med din gjennomgang Sorum?
Jeg skal komme innom flere temaer. Men det kan ta litt tid. Men jeg er enig med "redline" vedr målet om av vi skal ha fem spillere i NHL/KHL og 15 spillere i SHL/NLA/AHL. Det er helt utenfor vår kontroll. OK, det kan være et speilbilde på om vi lykkes med å få U-18 og U-20 landslagene opp i A-VM, som igjen vil være det beste utstillingsvindu for våre juniorer. Men som målsetting i en strategisk plan ser jeg ikke at det bør formuleres noe om produksjon av spillere til utenlandske ligaer.

AMK79
Posts: 65
Joined: Thu Feb 27, 2020 12:08 am

Re: Diskusjon ny strategiske plan for 2020-2024

Post by AMK79 »

Synes redlines poenger er meget gode. De kan ikke gi ut en slik plan i år og så skylde på manglende ressurser om de mislykkes. Dette bør vi ta opp på Twitter og i andre fora.

DonCherry
Posts: 165
Joined: Wed Feb 26, 2020 5:43 pm

Re: Diskusjon ny strategiske plan for 2020-2024

Post by DonCherry »

sorum wrote:
Thu Sep 17, 2020 9:34 pm
Jeg skal komme innom flere temaer. Men det kan ta litt tid. Men jeg er enig med "redline" vedr målet om av vi skal ha fem spillere i NHL/KHL og 15 spillere i SHL/NLA/AHL. Det er helt utenfor vår kontroll. OK, det kan være et speilbilde på om vi lykkes med å få U-18 og U-20 landslagene opp i A-VM, som igjen vil være det beste utstillingsvindu for våre juniorer. Men som målsetting i en strategisk plan ser jeg ikke at det bør formuleres noe om produksjon av spillere til utenlandske ligaer.
Det er ikke helt utenfor forbundets og norsk ishockeys kontroll, men målet om de 5+15 er alt for hårete pr i dag gitt grunnlag og tilgjengelige ressurser.

Det handler om hva må vi ha i dag for å kunne ha et slikt tall om 4 år, og da skal forbundets sportssjef innse at vi kan ikke nå et slikt mål.

Så kan vi se på hva vi må ha ved år 0 for å nå et satt mål ved år 5. Da blir den neste oppgaven hvordan å komme seg til år 0 og da sikre leveranse ved år 5 og kontinuitet for år 1-6, 2-7. 3-8. Dette krever evalueringer og nødvendige tiltak når en ser problemene år før resultatene skal måles.

Typiske midler vil være rekruttering, bredde og kvalitet på U-seriene, mer kvalitet i trenerutdanningen, flere klubber som må gjøre godt arbeid på U-siden, enda mer fokus på hevet nivå for Elite fra U15 og opp, regions og landslagsaktiviteter, få flere ut for god junior utvikling i Sverige og USA/Canada, bevist bruk av 1. divisjon for god utvikling hjemme på veien til GET, U18 og U20 landslagene etablert i A-puljene, en større økonomi som også skal dra inn penger og ikke bare bruke.

Mye av dette finner vi ved å se til hva andre land holder på med. Det er ikke noe hokus-pokus her, men det krever at flere ønsker å få det til, og at de som sitter på toppen viser vei gjennom god ledelse. Suksess avler suksess, og med suksess og leveranse kan det også finnes mer av nødvendige midler.

Det enkleste er selvsagt å unnskylde seg med at det er andre land som har mer av midler og kan satse mer, og så håpe på at det ikke er noen som stiller spørsmål ved en slik løsning av manglende måloppnåelse i strategisk plan. Dette har fungert fint tidligere.

DonCherry
Posts: 165
Joined: Wed Feb 26, 2020 5:43 pm

Re: Diskusjon ny strategiske plan for 2020-2024

Post by DonCherry »

Det var fryktelig stille her. Jeg tar det som et tegn på at det norske hockeyfolket egentlig ikke bryr seg noe særlig om utviklingen for norsk ishockey fremover. Det viktigste for de fleste er kanskje at vi kan komme oss i hallen igjen, at laget vårt vinner, og at kaffe, vafler og pølser smaker minst like bra som forrige sesong.

Imens, så tok Draisaitl Hart-trofeet i går, mens Josi tok Norris. Stutzle går kanskje som nr 2 og tidenes høyeste draftet fra Tyskland i kommende draft, mens Rossi kanskje kan gå like høyt som Vanek, neppe høyere. Det blir en del milepæler for ishockeyen i de tre landene ut fra dette, mens vårt forbund setter seg nye hårete mål.

Post Reply