Page 1 of 1

Har Blåsemafian vore på Hockey-VM i Bratislava

Posted: Fri Feb 19, 2021 6:35 pm
by Fjella
Er det nokon som hugsar maskoten frå Bratislava?

Eg trur faktisk at Blåsemafian i MGP har rappa temaet hans. Plagiat?

https://www.youtube.com/watch?v=Qiy15KUZ9sg