Moral og idrett

Alt som ikke har med ishockey å gjøre.
Post Reply
Fjella
Posts: 126
Joined: Wed Mar 18, 2020 5:52 pm

Moral og idrett

Post by Fjella »

sorum wrote:
Thu Oct 15, 2020 11:37 pm
Fjella wrote:
Thu Oct 15, 2020 9:19 am
Tønsberg spela sin 6. heimekamp i Oslofjord Arena, så det må vera ein eller annan årsak til at dei ikkje kunne spela i Tønsberg ishall. Det vart registeret publikum som ville sjå kampen, 45 i talet. Så langt eg kan hugse, er dette fyrste gongen denne arenaen har vore brukt til kamp, men vi veit at han har vore brukt til trening, nokså jamt i fjor då ishallen i Tønsberg var under renovasjon.

Det er merkeleg at NIHF ikkje vil rekne med denne ishallen i oversikta si over ishallar, særleg når hallen på Vinterbro er rekna med:

https://www.hockey.no/forbundet/anlegg/ ... r-i-norge/

Ein hall som er regelrett open, er brukbar som reserve i prestasjonsdelen og der det blir registrert publikum, burde vore rekna med i oversynet. Då hadde vi hatt 50 ishallar i Noreg, for det har vi jo.

Tønsberg må spela 6 heimekampar på rad utan å få ein einaste bortekamp. Ikkje optimalt for laget, og slett ikkje for publikum.
Jeg sendte en mail til Forbundet tilbake i mars om at det mangler en ishall i oversikten. Uten respons. Du kan gjerne sende dem en mail du også. Det kan ikke være med hensikt at de har utelatt denne hallen, for da ville ikke Vinterbro ishall heller vært med i oversikten. Nå er det altså spilt en 1. divisjonskamp i Oslofjord Arena, og da bør den være med når vi skal telle antall ishaller som nå er 50.

Edit: Grunnen til at kampen ble spilt i Oslofjord Arena er at Tønsberg kommune har lagt ned forbud om å bruke dusj-rommene i kommunale idrettshaller. Så Tønsberg hockey måtte enten avlyse eller få disp for å spille i Oslofjord Arena. De måtte også vurdere dette opp mot følgende:

Han tenker på verdidebatten som oppsto sist vinter, da håndballforbundet ønsket å bruke Oslofjord Arena ved Oslofjord Convention Center (OCC) til flere kamper og turneringer for barn- og ungdom. Etter et opprør blant klubbene endte håndballforbundet med å boikotte OCC som spillested for sine turneringer. Begrunnelsen var anleggets kobling til Brunstad Christian Church og trossamfunnets syn på homofili, som ikke var i tråd med håndballforbundets verdigrunnlag.

Roar Berg i Tønsberg Vikings er tydelig på at klubben på ingen måte støtter menighetens moralsyn.

– Dette er absolutt ikke vårt syn. Vi stiller oss bak alle andre som har uttrykt at dette er holdninger idretten ikke står for. Men jeg må igjen presisere at dette var en nødløsning, sier Berg.

Om Oslofjord Arena kan bli brukt i flere ishockeykamper, ønsker ikke Berg å spekulere i.
Eg har flytt dette hit, for det er vel her i denne tråden det høyrer heime.

Dette er jo ein viktig debatt. For dei som vil ri bestemte prinsipp er alt greitt, tilsynelatande i alle fall:

Anten: Vi vil ikkje ha samrøre med organisasjonar/statar som har eit verdisyn på menneske som vi ikkje kan gå god for.
Eller: Vi blandar ikkje idrett og politikk/moral.

Det har vel vist seg at ingen av desse "reine" standpunkta har vore gjennomførbare i praksis, så då er vi over på det pragmatiske. Det er vel det Roar Berg gjer med vedtaket om å spela kampen Oslofjord Arena. Personleg er eg for den pragmatiske lina, men at ein då til kvar tid er villig til å vurdere konsekvensane av standpunkta våre.

Post Reply