Nye regler vedr utlendinger i U-18 og U-21. (17. nov Skien har klaget inn Forbundet til Likestillingsombudet)

Alt i Norge som ikke dekkes av "Get-ligaen, 1. divisjon og A-landslaget".
Post Reply
sorum
Posts: 1036
Joined: Wed Feb 26, 2020 12:33 am

Nye regler vedr utlendinger i U-18 og U-21. (17. nov Skien har klaget inn Forbundet til Likestillingsombudet)

Post by sorum »

En nyhet er at det nå kreves fem sesonger i aldersbestemte klasser før man går utenom utlendingskvota i Prestasjonsdelen. Tidligere het det tre sesonger i U-16 til U-20.

Men en større endring er det at det kun vil være tillatt med tre utlendinger på matchprotokollen i U-18 Elite og U-21 Elite. Tidligere var det ingen begrensninger. Denne endringen kommer vel fordi vi har sett at Skien Hockey, gjennom Nordic Hockey Academy, har hatt veldig mange utlendinger på laget https://skienishockey.no/nha/ De har stort sett stilt med 8-10 utlendinger.

Men det er laget en overgangsordning slik at utlendingene i Skien ikke må avbryte skolegangen der: -Utenlandske spillere som tidligere har deltatt i seriespill i Norge, dvs har deltatt i mer enn 50% av kampene i den årsklassen vedkommende tilhører sesongen 19/20, og som er under
utdanning i et skoleløp innenfor den videregående skole, unntas regelen inntil skoleløpet er ferdig, eller totalt maks 3 sesonger.

Man kan se på Eliteprospects at mange av spillerne som var med sist sesong fortsetter videre neste sesong med basis i den overgangsordningen. Men for Nordic Hockey Academy kan regelendringen bli en utfordring når disse spillerne er ferdig med videregående. De kan kanskje ha 4-5 utlendinger på hvert av lagene som rullerer til kampene, og de eldste kan spille for seniorlaget i 2. div? Eller de blir nødt til å legge ned hele satsingen?

DonCherry
Posts: 231
Joined: Wed Feb 26, 2020 5:43 pm

Re: Nye regler vedr utlendinger i U-18 og U-21

Post by DonCherry »

sorum wrote:
Fri Jul 24, 2020 8:57 pm
En nyhet er at det nå kreves fem sesonger i aldersbestemte klasser før man går utenom utlendingskvota i Prestasjonsdelen. Tidligere het det tre sesonger i U-16 til U-20.

Men en større endring er det at det kun vil være tillatt med tre utlendinger på matchprotokollen i U-18 Elite og U-21 Elite. Tidligere var det ingen begrensninger. Denne endringen kommer vel fordi vi har sett at Skien Hockey, gjennom Nordic Hockey Academy, har hatt veldig mange utlendinger på laget https://skienishockey.no/nha/ De har stort sett stilt med 8-10 utlendinger.

Men det er laget en overgangsordning slik at utlendingene i Skien ikke må avbryte skolegangen der: -Utenlandske spillere som tidligere har deltatt i seriespill i Norge, dvs har deltatt i mer enn 50% av kampene i den årsklassen vedkommende tilhører sesongen 19/20, og som er under
utdanning i et skoleløp innenfor den videregående skole, unntas regelen inntil skoleløpet er ferdig, eller totalt maks 3 sesonger.

Man kan se på Eliteprospects at mange av spillerne som var med sist sesong fortsetter videre neste sesong med basis i den overgangsordningen. Men for Nordic Hockey Academy kan regelendringen bli en utfordring når disse spillerne er ferdig med videregående. De kan kanskje ha 4-5 utlendinger på hvert av lagene som rullerer til kampene, og de eldste kan spille for seniorlaget i 2. div? Eller de blir nødt til å legge ned hele satsingen?
Denne regelendringen er et eksempel på at forbundet ikke forstår seg på problemer innen egen virksomhet.

Fra min lille diskusjon med hockeypresidenten og SRN på twitter.

https://twitter.com/BlueDonC/status/1291377160712855552

Etter denne kronikken fra EHC diektøren som egentlig gjelder mye mer generelt enn bare SDHL.

https://hockeysverige.se/2020/08/05/szy ... amkronorna

sorum
Posts: 1036
Joined: Wed Feb 26, 2020 12:33 am

Re: Nye regler vedr utlendinger i U-18 og U-21

Post by sorum »

Skien har klaget inn Forbundets regler, som sier maks tre utlendinger i U-18 og U-21, til Likestillingsombudet.

Fra Varden+: Tirsdag skal Diskrimineringsnemnda behandle klagen Skien ishockeyklubb har rettet mot Norges Ishockeyforbund. Får Skien IHK medhold kan det endre mye i den norske idretten. (Det kan ta fire uker før nemdas er ferdig med saken).

Skien Ishockeyklubb står dermed i fare for å ikke få brukt akademispillere på U18 og U21 elitenivå. Det mener klubben er diskriminerende, og har klaget saken inn til Diskrimineringsnemnda.

Som kjent har Skien langt flere utlendinger enn alle de andre norske klubbene. I de pågående sakene rundt klubben har Varden vist fram at Skien har hele 32 registrerte spillere med utenlandsk identitet. De andre klubbene har til sammen ni stykker.

Bakgrunnen for saken er at Norges Ishockeyforbund i vår vedtok at klubber ikke kan bruke mer enn tre utenlandske akademispillere i kamper.

«Antallet importer pr. kamp i U18 Elite og U21 Elite settes til maksimum 3 pr. kamp med virkning fra sesongen 20/21. Utenlandske spillere som allerede befinner seg i Norge, dvs. har deltatt i mer enn 50 % av kampene for laget i den årsklassen vedkommende tilhører sesongen 19/20, og som er i et skoleløp innenfor den videregående skolen, unntas regelen inntil skoleløpet er ferdig, eller totalt maks 3 sesonger».

I et brev til Norges idrettsforbund og Kulturdepartementet, datert 28. juni 2020, ber Skien Ishockeyklubb de to nevnte vurdere om vedtaket til hockeyforbundet holder seg innenfor reglene for diskriminering.

– Norges Ishockeyforbund (NIHF) har vedtatt en regel som setter begrensning på antall utenlandske spillere i seriene U18 Elite og U21 Elite. Dette rammer ungdom som har rett til å ta sin utdannelse i Norge, men som ikke nå får spille ishockey på det nivået de hører hjemme. Skien Ishockeyklubb (SIHK) mener at dette vedtaket er i strid med Likestillings- og diskrimineringslovens §6 og §9, og i strid med Idrettsforbundets holdning om nulltoleranse for enhver form for diskriminering, uansett nivå. SIHK har meldt saken til Diskrimineringsnemnda. Nemnda har imidlertid lang behandlingstid, og ungdom vil bli rammet av dette for kommende skoleår selv om nemnda skulle gi oss rett. SIHK ber om en uttalelse fra Idrettsforbundet og Kulturdepartementet om hvorvidt NIHF sitt vedtak kan aksepteres innenfor nulltoleranse for enhver form for diskriminering, uansett nivå, skriver klubben.

Dette skriver Likestillings- og diskrimineringsombudet i sin vurdering av saken.
«Det å innføre en kvote som beskrevet innledningsvis vil som et utgangspunkt kunne vurderes som indirekte forskjellsbehandling, ved at den begrenser mulighetene for spillere med en annen nasjonal opprinnelse enn norsk å spille kamper. Spørsmålet i saken vil være om denne indirekte forskjellsbehandlingen likevel er lovlig fordi den oppfyller vilkårene i ldl § 9. Ombudet er kjent med at det over lengre tid har pågått en debatt om den aktuelle kvoten. Vi er også klar over at NIHF har vedtatt en kvote på antall utenlandske spillere på seniornivå til 6. Tilsvarende kvoter er også innført av Norges Fotballforbund (NFF), der det er slått fast at klubber på seniornivå bare kan ha 9 utenlandske spillere registrert i sine tropper. Hensynet bak disse kvotene er å sikre best mulig vilkår for utvikling av Norske Talenter».

Forbundet vil trolig gå videre om de blir felt.

– Vi vil koble på jurister om vi skulle tape saken, for å finne ut av hvilken linje vi må legge oss på. Det er jurister i Norges idrettsforbund som er superinteressert i saken, for den kan påvirke Norsk idrett og kanskje til og med internasjonal idrett innenfor EU-området, sier generalsekretæren.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det ble mye kopiering fra en pluss-artikkel. Men kompliserte greier dette her. Skien stiller lag i U-21 Elite, U-18 Elite og U-18 1. div. De har totalt 72 spillere, 40 norske og 32 utenlandske. Ni av spillerne er fra Telemark. I kveld spilte U-21 hjemmekamp mot Storhamar (tapte 2-7). Det var 15 nordmenn og sju utlendinger på laget. Tre av utlendingene er nye av året, og går da på kvota på tre. De fire andre var i klubben også i fjor, og spilte mer enn 50% av kampene. Men den dagen de har vært her i tre sesonger, eller er ferdig med et skoleløp, får de ikke lenger unntak. Slik at hvis de skal spille må de regnes med blant de tre på kvota. Litt kompliserte regler dette, men jeg tror jeg har forstått det rett.

Hva synes folket?

Cola
Posts: 25
Joined: Thu Feb 27, 2020 1:01 am

Re: Nye regler vedr utlendinger i U-18 og U-21. (17. nov Skien har klaget inn Forbundet til Likestillingsombudet)

Post by Cola »

Bra fulgt opp Sørum

Kan ikke se for meg at Norsk Hockey (NIHF) skal være tjent med dette,
som jeg ser det er det en taper her økonomisk, hvis vi ser bort fra spillere/foreldre, men .......
Blitt gammel og orker ikke flere rettsmøter, vedkommende vil bare tjene penger til seg selv.
Tror nok de fleste skjønner navnet.

sorum
Posts: 1036
Joined: Wed Feb 26, 2020 12:33 am

Re: Nye regler vedr utlendinger i U-18 og U-21. (17. nov Skien har klaget inn Forbundet til Likestillingsombudet)

Post by sorum »

Jeg synes vi kunne ha samme kvote både i prestasjonsdelen for senior og for U-18 og U-21. Det ville være å møte Skien nogenlunde på halvveien. Det er tvilsomt om Skien ville kunne stille juniorlag uten dette samarbeidet med Nordic Hockey Academy. Som jeg skrev er det bare ni lokale spillere. Hvor mange andre lokale som har sluttet med hockey pga den høye treningsavgiften (57000 kr som også dekker reiser og mat ifm bortekamper) vet jeg ikke. Samtidig bør det være en overgangsperiode på minst et par år for å sikre at utenlandske spillere som allerede i klubben får anledning til å spille minst tre sesonger her.

Det høye antallet spillere tilknyttet NHA, 72 spillere, 40 norske og 32 utenlandske gjør at de kan stille tre lag i seriespillet. U-21 Elite, U-18 Elite og U-18 1. div. Det er fire heltidsansatte trenere. Til sammen et det 2,2 mill i lønnskostnader. Telemark Toppidrettsgymnas leier den ene treneren for elevenes morgentrening og betaler 300000 kr for det. Så til sammen er det 2,5 mill til fire trenere. Hvis NHA må ned fra 32 utenlandske spillere til 15-20 må de rekruttere tilsvarende fra egen klubb eller andre norske klubber.

Jeg tror ikke vi trenger å frykte en flom av utenlandske spillere i våre juniorserier. Det er bare ni utenlandske spillere totalt i de andre klubbene. Men mindre klubber på vei opp, og det er jo det vi ønsker, burde kunne ha muligheten til å bruke seks utenlandske spillere (kanskje fem fra sesongen 21/22). Vi kan ta Narvik som eksempel. De stiller nå lag i U-18 1. div, og ishockey er en av idrettene elevene kan velge som toppidrett på idrettslinja på Narvik VGS. For denne første sesongen har Narvik et samarbeid med Furuset i U-18 Elite. Flere Narvik-spillere har reist til Oslo og spilt kamper med Furuset. Og tre Furuset-spillere har spilt kamper for Narvik, også i Narvik. Narvik har bare 15 spillere. Flere av spillerne er sisteårs-U18. Så kan hende de melder seg på i U-21 neste sesong. Jeg ser for meg at Narvik kunne prøve å rekruttere svenske eller finske juniorer til å gå på idrettslinja og spille for klubben slik at de kanskje kunne stille både i U-18 og U-21. Da ville 10-12 svensker og/eller finner utgjøre forskjellen på om de klarer å stille to lag.

DonCherry
Posts: 231
Joined: Wed Feb 26, 2020 5:43 pm

Re: Nye regler vedr utlendinger i U-18 og U-21. (17. nov Skien har klaget inn Forbundet til Likestillingsombudet)

Post by DonCherry »

Når jeg på sensommeren pr twitter spurte presidenten om en begrunnelse for dette vedtaket, fikk jeg til svar.

https://twitter.com/tagep/status/1291393092910809088
Det handler om å tilpasse regelverket til de to aldersklassene du nevner med eliteserien + sikre flere plasser til egne spillere. Kun en klubb var uenig i høringsrunden vår.
Dere finner hele diskusjonen før og etter fra presidentens tweet.

Forbundet forstår ikke sine egne problemer, og det er dumt for norsk ishockey. Det hele blir langt farligere når de aller fleste klubbene heller ikke forstår. For dem er resultatet i neste juniorkamp viktigere enn å løfte kvaliteten på våre juniorserier. Flere godt konkurransedyktige juniorlag representerer ingen trussel for utviklingen av unge norske spillere, men er heller en berikelse. Lokalt i Skien er det vel heller ikke slik at flere spillere har mistet plassen på de to elitelagene, og har de det så er dette en del av toppidretten.

Forbundet og klubbene bør heller ta for seg av de virkelige problemene sammen, som f.eks hvordan få U-avdelinegen i flere klubber til å levere flere gode spillere opp til junioralder, og deriblant Skien. Kanskje kan det å gjøre bruk av utenlandske spillere være en hjelpende faktor for at flere klubber skal kunne klare dette slik Sorum er litt innepå.

Presidenten begrunnet også nedskjæringen med et behov for å tilpasse regelverket med eliteserien. Der er det som alle vet lov å gjøre bruke av 6 utenlandske spillere pr kamp. 6 er dobbelt så mange som 3. Det burde presidenten vite.

Så kan en selvsagt stille spørsmål ved om den egentlige årsaken for kuttet er Sam Liebkind som står bak opplegget i Skien, hans øvrige selectvirksomhet og så videre, og så videre, osv. Da må en heller finne andre måter for å motvirke det en ikke ønsker, men det må gjøres ved hjelp av reguleringer eller hjelpende tiltak som bidrar til å bygge opp norsk ishockey og ikke det motsatte.

Post Reply