Den best moglege serieordninga

Post Reply
Fjella
Posts: 64
Joined: Wed Mar 18, 2020 5:52 pm

Den best moglege serieordninga

Post by Fjella »

Ein ting som vi sikkert aldri blir samde om, er kva serieordning som gangnar oss best. Vi har diskutert serieordninga no på bakgrunn av den ekstraordinære situasjonen vi er inne i. Men det vi treng, er å tenkje noko lenger enn som så. Kva er best for framtida, sein fem-ti år fram i tid. Vi treng ein eigen tråd til det.

Fjella
Posts: 64
Joined: Wed Mar 18, 2020 5:52 pm

Re: Den best moglege serieordninga

Post by Fjella »

Ideen om ei ny serieordning kom som ein reaksjon på problemet med manglande kvalifiseringar i år, men eg la det heile bort då meldinga om «frys» kom. I ettertid ser eg at forslaget er så «knakande godt (tykkjer eg)» at det bør takast i bruk permanent.

Det overordna målet med serieordninga, slik eg ser det, er å få flest mogleg folk til kampane. Det ville hjelpe å få ein sponsor også for 1. div som kunne gje namn til ligaen, men enn så lenge kallar eg 1. div. berre for Nivå2.

Serieordninga bør vera to-delt.
Del 1:
GET-liga: 12 lag spelar dobbelt serie, 22 kampar.
Nivå2-liga: 6 lag spelar firedobbel serie, 20 kampar.

Kvifor er dette bra?
• Det blir ei utviding av GET-ligaen med to lag i denne delen av serien, slik at fleire spelarar får prøve seg på eit høgare nivå.
• For GET og Nivå2 samla blir det 18 lag, slik forbundet har gjort vedtak om.
• Del 1 blir avslutta ein gong i november. Variasjon er bra, ikkje la alt stivne

Del 2:
GET-liga: Dei 10 beste laga frå Del 1 spelar dobbelt serie = 18 kampar.
GET-liga: Det blir spela doble derby-kampar i romjula = 2 kampar
Nivå2-liga: Lag nr 11 og 12 frå GET Del 1 + alle dei 6 laga frå Nivå2 Del 1 spelar dobbelt serie, med åtte lag blir 14 kampar.

Kvifor er dette bra?
• I Del 2 blir det ei spissing av båe seriane ved at dei to dårlegaste laga i GET blir flytt ned i Nivå2.
• I Nivå2 får spelarane møte sterkare motstand enn i Del 1, med to lag som då har GET-erfaring.
• Derbykampane fører til auka interesse. Dei heitaste motstandarane møter kvarandre 6 gonger, jamført med 5 gonger no.
• Alle lag får like mange heimekampar både i GET- og Nivå2-seriane. Ulikt tal på heimekampar er ikkje rettferdig.

Del 3 – Sluttspel:
GET: Sluttspelet blir som no
Nivå2: Det blir innført sluttspel
Nivå2: Lag nr. 9 og 10 i GET får vera med i sluttspelet saman med dei 6 beste i Nivå2. Dermed er 8 lag kvalifiserte.

Kvifor er dette bra?
• Sluttspelet i GET er bra, blir som før
• Lag nr. 9 og 10 i GET får vera med i eit inspirerande sluttspel i Nivå2 – også svært inspirerande for dei 6 Nivå2-laga.
• Det blir kåra ein Nivå2-meister, plaster på såret for dei som ikkje greidde sluttspelet i GET.
• Sesongen blir ikkje avslutta for tidleg i Nivå2-serien sidan alle får anten sluttspel eller kvalifisering.

Kvalifisering
GET: Semifinalistane i Nivå2 er kvalifiserte for GET for neste år
Nivå2: Dei to dårlegaste laga spelar kvalifisering mot dei to beste laga i 2. div (som no).

Enkel Filosofi bakom nyordninga
• Filosofien er enkel, det å dra mest mogleg folk til kampane
• Mest folk blir det om kvar kamp betyr mest mogleg, difor viktig med sluttspel, også i Nivå2-serien

Gjennomføring av serieordninga
Derby-kampar er nytt. Oppsettet må gjerast føre sesongen, etter to kriterium.
1) Kampar mot næraste konkurrent
2) Lag møtest som i førre sesongen hadde mest mogleg lik plassering på tabellen.
Med utgangspunkt i serien 2019/20 er desse duellane mest aktuelle
Stavanger – Frisk, Storhamar - Lillehammer, Vålerenga – M/S, Sparta – Stjernen, Narvik – Grüner.

Innfasing av lag 11 og 12 frå Get Del 1 til Nivå2 Del 2.
Dette er openbart eit problem. Resultata i Nivå2 Del 1 må også bli tekne med inn i Nivå2 Del 2, elles blir kampane i Nivå2-Del 1 for lite interessante.
Løysinga kan vera denne: Lag nr. 11 i GET etter Del 1 blir tildelt same poengsum som vinnaren av Nivå2 Del 1. Lag nr. 12 i GET dreg med seg same poengdifferensen til lag nr. 11 som det var mellom laga i innbyrdes oppgjer i GET Del 1.

Sluttspel i Nivå2
Det bør ikkje vera mindre enn 5 kampar for at ikkje for mykje flaks/uflaks skal spela inn.
Kvartfinalane kan bli slik med utgangspunkt i 1. div 2019/20, og kan bli svært spennande fordi vinnarane er kvalifiserte for GET Del 1 neste sesong (kanskje bruk av same system med val som i GET):
Narvik – Haugesund, Grüner – Gjøvik, Lørenskog – Nidaros, Comet – Ringerike.

Kor mange kampar blir spela?
GET: Føre sluttspelet blir det i alt 42 kampar mot 45 no. Med færre kampar blir det ein god rytme i gjennomføringa med kampar på torsdag og i helga, med tysdag som reserve-dag om det blir utsetjingar eller spel i Europa.
Nivå2: Føre sluttspelet blir det i alt 34 mot 42 kampar med noverande ordning. Altså blir det åtte færre kampar i serien, men med sluttspelet blir talet på kampar varierande, men ikkje nødvendigvis færre enn i dag. For tapande kvartfinalist blir det 37-39 kampar, tapande semifinalist 40-44 kampar og for finalistane 43-49) kampar.

Viktig nyvinning:
For både GET og Nivå2: alle lag får ekstra kampar etter at serien er ferdig

sorum
Posts: 342
Joined: Wed Feb 26, 2020 12:33 am

Re: Den best moglege serieordninga

Post by sorum »

Spennende lesning. Det mest vanlige er en lang grunnserie, og rett over til sluttspill. Men det kan gjøres annerledes. Som i Østerrike, EBEL, som skal ha 12 lag (hadde 11 lag denne sesongen). De spiller 4-dobbel serie, 44 kamper, og er ferdig i slutten av januar. Så danner de seks beste en "Pick-round" med 10 kamper pr. lag. Ved start av "Pick-round" har lagene 6,4,2,1,0,0 bonuspoeng. Samtidig danner de seks dårligste fra grunnserien en " Qualification round" hvor man starter med bonuspoeng på samme måte som i "Pick-round". I "Pick-round" spiller man om hvem som skal velge først i sluttspillet, hvor de to beste fra "Qualification round" får ranking som nr. 7 og nr. 8 før sluttspillet.

I din modell har du lagt opp til at i del 2 for for nivå skal lagene ta med seg poeng fra del 1, med innfasing av lag 11 og lag 12 fra del 1 i GET.

Men det må i så fall også være en bonus å ha vunnet GET del 1 når den reduseres fra 12 lag til 10 lag i november. Det kan f.eks være 8-6-4-3-2-1-0-0-0-0.

Den største fordelen med en terminliste for hele sesongen, før sluttspill/kvalifisering, er at det enkere å budsjettere. Vi håper på større utbredelse av sporten. Men det kan bety flere reiselag. Vi vet hvilke reiselag som er i de to divisjonene ved oppstart av del 1. Men vi vet ikke hvordan denne fordelingen blir når man må sette opp ny terminliste i november. F.eks om man får en tur til Narvik i del 2 eller, ikke. Det får også betydning for billettprisen på fly når disse ikke kan bestilles flere måneder i forveien. Man risikerer å få en Narvik-tur bare få dager etter at ny terminliste er klar.

Jeg har tidligere foreslått at vi kan ha et sluttspill i 1. divisjon. Men da bør det ligge noe stort i potten hvis man blir 1. divisjonsmester. Jeg mener at denne vinneren i så fall skal få direkte opprykk. Da må i så fall lag 9 og lag 10 i GET spille en best av sju om å få beholde plassen i GET, mens taperen rykker ned til 1. divisjon. I din modell blir spenningen utløst etter kvartfinaler i nivå 2, ved at de fire som skal spille semifinaler er sikret plass i GET neste sesong. Da blir det vanskelig å få noe spenning inn i seminaleseriene og i finaleserien.

Det er et 1. divisjonsutvalg på gang som skal diskutere sportslige, organisatoriske og markedsmessige forhold med tanke på å styrke ligaen. Det har ikke lekket ut annet enn at de vurderer en annen modell for kvalifiseringen til GET. At flere lag fra 1. divisjon blir involvert, ikke bare de to beste.

Fjella
Posts: 64
Joined: Wed Mar 18, 2020 5:52 pm

Re: Den best moglege serieordninga

Post by Fjella »

sorum wrote:
Wed Apr 08, 2020 7:16 pm
I din modell har du lagt opp til at i del 2 for for nivå skal lagene ta med seg poeng fra del 1, med innfasing av lag 11 og lag 12 fra del 1 i GET.

Men det må i så fall også være en bonus å ha vunnet GET del 1 når den reduseres fra 12 lag til 10 lag i november. Det kan f.eks være 8-6-4-3-2-1-0-0-0-0.
Her trur eg du har misforstått meg. Alle lag i GET Del 2 har også vore med i GET Del 1, og ingen nye lag blir fasa inn. Dermed kan alle lag ta med seg poenga frå GET Del 1 til GET Del 2
sorum wrote:
Wed Apr 08, 2020 7:16 pm
Den største fordelen med en terminliste for hele sesongen, før sluttspill/kvalifisering, er at det enkere å budsjettere. Vi håper på større utbredelse av sporten. Men det kan bety flere reiselag. Vi vet hvilke reiselag som er i de to divisjonene ved oppstart av del 1. Men vi vet ikke hvordan denne fordelingen blir når man må sette opp ny terminliste i november. F.eks om man får en tur til Narvik i del 2 eller, ikke. Det får også betydning for billettprisen på fly når disse ikke kan bestilles flere måneder i forveien. Man risikerer å få en Narvik-tur bare få dager etter at ny terminliste er klar.
Ingen tvil om at du her peikar poå reelle ulemper ved ein slik modell. Men kor store er dei? Eg meiner dei ikkje er særleg store. Om vi berre har eitt lag som må ha flyreise (Narvik), kan terminlister for det laget for Del 2 leggjast ved sesongstart, ei for GET og ei for Nivå2. Dei kan gjerast nokså like også, slik at når Narvik reiser til Austlandet, kan laget t.d. møte Vålerenga og Frisk etter GET-lista og Hasle/Løren og Gjøvik etter Nivå2 lista. Narviks flyreise kan då bestillast før det er klart kva divisjon laget vil høyre til i Del 2. Elles kan jo terminlista for Nivå2 Del2 også leggjast ved sesongstart for dei seks laga som er med frå starten.

Når det gjeld budsjett, kan det vel vera ei ulempe, men eg er ikkje sikker på at det alltid vil vera så. Eit lag i GET som gjer det dårlegare enn forventa, kan få det lettare ved at det får spela på Nivå2 resten av sesongen (billegare reiser, ta til å vinne kampar att).
sorum wrote:
Wed Apr 08, 2020 7:16 pm
Jeg har tidligere foreslått at vi kan ha et sluttspill i 1. divisjon. Men da bør det ligge noe stort i potten hvis man blir 1. divisjonsmester. Jeg mener at denne vinneren i så fall skal få direkte opprykk. Da må i så fall lag 9 og lag 10 i GET spille en best av sju om å få beholde plassen i GET, mens taperen rykker ned til 1. divisjon. I din modell blir spenningen utløst etter kvartfinaler i nivå 2, ved at de fire som skal spille semifinaler er sikret plass i GET neste sesong. Da blir det vanskelig å få noe spenning inn i seminaleseriene og i finaleserien.
Ja, men ein kan ikkje få både i pose og sekk. Eg meiner at det å vinne er ei temmeleg sterk drivkraft i seg sjølv. Kvartfinalar dreg ofte dårleg med folk. Difor vil det vera bra å styrkje det svakaste ledde i seriesystemet. Men OK, eg tykkjer ditt forslag er betre enn det vi har no.
sorum wrote:
Wed Apr 08, 2020 7:16 pm
Det er et 1. divisjonsutvalg på gang som skal diskutere sportslige, organisatoriske og markedsmessige forhold med tanke på å styrke ligaen. Det har ikke lekket ut annet enn at de vurderer en annen modell for kvalifiseringen til GET. At flere lag fra 1. divisjon blir involvert, ikke bare de to beste.
Bra! Veit du kven som er med i dette utvalet?

Fjella
Posts: 64
Joined: Wed Mar 18, 2020 5:52 pm

Re: Den best moglege serieordninga

Post by Fjella »

sorum wrote:
Wed Apr 08, 2020 7:16 pm
Spennende lesning. Det mest vanlige er en lang grunnserie, og rett over til sluttspill. Men det kan gjøres annerledes. Som i Østerrike, EBEL, som skal ha 12 lag (hadde 11 lag denne sesongen). De spiller 4-dobbel serie, 44 kamper, og er ferdig i slutten av januar. Så danner de seks beste en "Pick-round" med 10 kamper pr. lag. Ved start av "Pick-round" har lagene 6,4,2,1,0,0 bonuspoeng. Samtidig danner de seks dårligste fra grunnserien en " Qualification round" hvor man starter med bonuspoeng på samme måte som i "Pick-round". I "Pick-round" spiller man om hvem som skal velge først i sluttspillet, hvor de to beste fra "Qualification round" får ranking som nr. 7 og nr. 8 før sluttspillet.
Takk for denne fine gjennomgangen. Har ikkje visst om detaljane i dette før no. Det er nokså fantastisk at Austerrike får med seg lag over landegrenser. Her oser det litt av det gamle keisarriket med kampar mot Znaim i Böhmen (Znojmo), Stuhlweissenburg i Ungarn (Székesfehérvár) og Buzen i Sør-Tyrol (Bolzano). Men som sagt godt gjort å velja Austerrike av t.d. Znojmo framfor ein høveleg tsjekkisk serie.

Post Reply